edit

نرم افزارهای سفارشی

نرم افزارهای سفارشی

نرم افزار سفارشی که به آن نرم افزار سفارشی ، برنامه سفارشی و نرم افزار تخصصی نیز می گویند ،  نرم افزاری است که برای یک فرد یا کسب و کار به صورت اختصاصی پیاده سازی شده است که وظایف خاصی را انجام می دهد. به عنوان مثال، در یک کسب و کار خانگی   ممکن است شخصی   یک برنامه نرم افزاری سفارشی برای    چاپ و مشاهده فاکتورها نیاز داشته باسد. با ایجاد نرم‌افزار سفارشی، می‌توانید برنامه‌ای داشته باشید که دقیقاً همان چیزی را که شما نیاز دارید انجام می‌دهد، نه بیشتر کارهایی که شما نیاز ندارید.
درباره ما
-