edit

نرم افزارهای سفارش مشتری

نرم افزارهای سفارش مشتری

توسعه نرم افزار های سفارشی شامل فرایند طراحی ، ایجاد ، استقرار و نگهداری نرم افزار برای مجموعه خاصی از کاربران ، عملکردها یا سازمان ها است. 
بر خلاف نرم افزارهای تجاری  توسعه نرم افزار سفارشی مجموعه ای محدود از الزامات را هدف قرار می دهد. به عبارت دیگر نرم افزار های سفارشی برای مجموعه خاصی از نیازها طراحی و تولید می شوند.
به طور مثال یک برنامه بانکداری آنلاین که برای نیازهای منحصر به فرد یک  بانک و مشتریان آن طراحی شده است نمونه ای از سیستم سفارش مشتری است.

یک پروژه سفارشی باید مراحل  الزامات اولیه ، کد نویسی ، تست  و استقرار را طی کند و از روش های مشابه ، مانند Agile ، DevOps   یا Rapid Application Development ، همانند مانند سایر پروژه های نرم افزاری استفاده کند.

مزایای توسعه نرم افزار سفارشی:
1-کارآیی: نرم افزارهای سفارشی به گونه ای پیاده می شوند که اهدافی که برای آن نرم افزار تهیه شده بدون هیچ نوع سربار اضافی انجام می شوند.
2-مقیاس پذیری: نرم افزارهای سفارشی می توانند با رشد و تغییر یک سازمان یا کسب و کار رشد کنند.
3-هزینه های کانورت و هماهنگی با نرمافزارهای دیگر کمتر: یکی از ملاحظات اصلی نرم افزار تجاری این است: آیا با برنامه های موجود و قدیمی کار می کند؟ 
4-سودآوری: با توسعه نرم افزار سفارشی می توان درآمد کسب کرد. بسته به شرایط و ضوابط پروژه ، سازمانی  که نرم افزار خود را توسعه می دهند ممکن است مالک این نرم افزار باشند و بنابراین بتوانند مجوز آن را به سایر سازمان ها بفروشند.
درباره ما
-